Implantologie
IMPLANTATEN, WAT ZIJN DAT?
Met kronen en bruggen is veel mogelijk. Maar daar moet wel een degelijke wortel of “fundering “ onder zitten. Als die ontbreekt dan was er vroeger nog maar één oplossing: het kunstgebit of plaatje. Sinds een aantal jaren bestaat daar iets veel beters en mooiers voor: tandimplantaten. Dat zijn kunstwortels van titanium. Die worden onder verdoving in het kaakbot geplaatst, op de plek waar een tand of kies getrokken is. Implantaten dienen dus als basis voor een kroon, een brug of een geheel kunstgebit.

BLIJVEN GEZONDE TANDEN EN KIEZEN GESPAARD?
Bij implantaten is het niet nodig gezonde tanden en kiezen te beslijpen. Ze kunnen dus volledig gespaard blijven. Het mooie van implantaten is dat het snelle slinken van het kaakbot, nadat tanden of kiezen verloren zijn gegaan, stopt. En de implantaten zelf, kunnen bij goede verzorging van het gebit, een leven lang mee.

OOK VOOR KUNSTGEBIT-DRAGERS?
De meeste implantaten worden gebruikt om een kunstgebit op vast te zetten. Een gewoon kunstgebit veroorzaakt bij veel mensen pijn en klachten met eten, praten en lachen. Omdat de kaken met de jaren verder slinken nemen de problemen toe. Met implantaten en een overkappingsprothese, ook wel “klikgebit” genoemd, behoren deze problemen tot het verleden. Hiervoor zijn 2 tot 4 implantaten al voldoende.